Ympäristö ja luonto

Naantali on merellinen ja aurinkoinen kaupunki, jonka arvokkaan ympäristön vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä elinympäristö on puhdas, terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen. Naantalin edustan merialue on tyypillistä Saaristomeren sisäsaaristoa, jossa erikokoiset salmet, selät ja saaret vaihtelevat. Turun-Naantalin edustan merialueen tilaa on systemaattisesti tarkkailtu 1960-luvun lopulta lähtien.

 

Ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan erilaisin luontoa ja ympäristöä koskevin selvityksin; mm. tutkimalla vesien ja ilman laatua ja tarkkailemalla uimavesiä.

 

Lisätietoja ilmanlaadun valvonnasta löytyy verkkosivuilta kohdasta "Ilmanlaadun valvonta" ja vesitutkimuksista kohdasta "Veden laatu".

 

Ympäristön tilan muutokset eivät aina ole positiivisia; haitallisten muutosten ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi laaditaan selvityksiä ympäristön tilasta ja arvioidaan suunnitelmien toteutumisen ympäristövaikutuksia. Ympäristökuormitusta voidaan rajoittaa esimerkiksi ympäristölupien lupamääräyksillä.

 

Ympäristön muutosten suunnan, laadun ja yleisen laajuuden sanelevat suurelta osin maankäyttöratkaisut. Kaavojen pohjalta toteutuneet rakentaminen ja liikenteen, teollisen toiminnan, energia- ja jätehuollon järjestelyt ratkaisevat muutosten tapauskohtaisen luonteen. Alla on tähän osioon liittyviä kuulutuksia ja tiedotteita.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2015

 

 

 kuva: I.Sola

 

 

PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Reader-ohjelman. Voit ladata ohjelman maksutta käyttöösi alla olevaa kuvaketta klikkaamalla.

 

Adobe_reader.jpg 

 

 

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristö ja luonto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.