Tiedote 16.4.2018

Koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen sinua?

jatevesiviikko2018_tiedote_85.jpg

Jätevesiviikkoa vietetään 16.- 22. huhtikuuta. Ota loppukiri ja kunnosta vesistön lähellä sijaitseva puutteellinen jätevesijärjestelmä.


Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti.


Miten jätevesien käsittely vaikuttaa päästöihin.jpgTehokkaampi puhdistusjärjestelmä vähentää merkittävästi jätevesien ympäristövaikutuksia. Tehokas järjestelmä ei vaaranna kaivoveden puhtautta ja auttaa lähivesiä säilymään hyvälaatuisina.


Miten jätevesien käsittely vaikuttaa päästöihin, kuva 2.jpgKeitä uudistus koskee?


Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Vuodesta 2004 alkaen kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.


Ennen 9.3.1943 syntyneet saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.


Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea kunnasta, jos jäteveden määrä jää huomattavan pieneksi tai kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi.


Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen, jos rakennetaan vesikäymälä, vesi- ja viemärilaitteistoihin tehdään luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö.


Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni.jpg


Neuvontaa

Maksutonta jätevesineuvontaa on tarjolla monin paikoin kesän 2018 aikana.

Turun seudulla neuvontaa tarjoaa Valonia

Puhelimitse arkisin klo 9–16

  • Yli-Heikkilä Katariina 040 552 2369
  • Leka Jarkko 040 197 2265

www.valonia.fi/fi/vesi/

Neuvonta tarjoaa apua sen selvittämiseen, koskevatko vaatimukset kiinteistöä ja millaisia vaihtoehtoja on vaatimusten täyttämiseksi.


Lisätietoa neuvontahankkeista saa sivulta

www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta/


Toimi näin

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.


Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi.jpg


12.4.2018jatevesiviikko2018_www2.jpg


Neuvontaa:

www.valonia.fi
Arkisin klo 9–16


Yli-Heikkilä Katariina

 040 552 2369

Leka Jarkko

 040 197 2265
Lisätietoja:


Ympäristöpäällikkö
Kajala Saija
Gsm: +358 40 4824 340
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Kemppi Tiina
Gsm: +358 44 7334 618
etunimi.sukunimi@naantali.fiTietoa jätevesiviikosta:


Jätevesiviikkoa koordinoi Ympäristöministeriö


Mukana ovat myös:

   -ELY-keskukset

   -Haja-asutuksen vesihuollon

     suunnittelijat ry

   -Kuntaliitto

   -Koneyrittäjien liitto ry

   -Käymäläseura Huussi ry

   -Maa- ja metsätalousministeriö

   -Muoviteollisuus ry

   -Suomen Vesiensuojelu-

     yhdistysten Liitto ry

   -Suomen Omakotiliitto ry

   -Suomen ympäristökeskus

   -Valonia


Jätevesiviikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia.

Tapahtumat löytyvät sivulta: www.ymparisto.fi/jatevesiviikkoLinkit:


Tietoa jätevesijärjestelmän kunnostamisesta: www.ymparisto.fi/hajajatevesi


Vesihuoltotulkki, jonka avulla saat ehdotuksen kiinteistösi jätevesien käsittelyvaihtoehdosta

www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen sinua?".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.