Kuulutus 13.6.2018

Yhteysviranomaisen lausunto koskien ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeesta


Turun Seudun Energiatuotanto Oy on 20.3.2018 toimittanut Varsinais-Suomen   elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten ympäristövaikutusten arviointiohjelman Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeesta. Arviointiohjelmaa on täydennetty 7.6.2018 lähetetyllä kirjeellä. Arviointimenettelyyn on esitetty lisättäväksi bioterminaalin rakentaminen läjitysalueelle.


Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva lausunto pidetään nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali) sekä Naantalin pääkirjastossa (Tullikatu 11, Naantali) 13.6. – 13.7.2018.

21.6.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Yhteysviranomaisen lausunto koskien ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeesta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.