Kuulutus 12.4.2017

Ympäristökatselmus


Rakennuslautakunta suorittaa rakennusjärjestyksen 41 §:n mukaisen ympäristökatselmuksen 26.4.2017, jonka perusteella tullaan tarvittaessa antamaan tontin tai rakennuspaikan omistajille tai haltijoille kehotuksia rakennusten, niiden piha-alueiden, julkisivujen ja muiden ympäristökuvaan vaikuttavien rakennelmien ja laitteiden kunnossapidosta.


Naantalissa 11.4.2017


Rakennusvalvontatoimisto

11.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristökatselmus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.