Kuulutus 13.3.2019

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Valituksenalainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antanut päätöksen nro 217/2018/2 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös sisältää vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmistelulupaa koskevan ratkaisun.


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia

Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen Saloluodon saaren edustalle Hästinperän lahteen ja valmistelulupa, Naantali


Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus on nähtävänä kokonaisuudessaan oheisessa liitetiedostossa.


12.3.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.