Kuulutus 5.12.2017

Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos


Naantalin kaupungissa osalle kiinteistöä 529-556-1-99 Äijälä on tullut vireille maanomistajan aloitteesta ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavamuutoksesta vireilletulopäätöksen 23.10.2017 § 373. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti vireilletulosta ilmoitetaan osallisille maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n perusteella.


OAS sekä luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 5.12.2017–5.1.2018 Naantalin kaupungin ympäristövirastossa maankäyttöosastolla kaupungintalon aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana sekä osoitteissa www.naantali.fi ja www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali.


Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:sta ja luonnosvaiheen aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kaavan laatijalle nähtävilläolon aikana:


Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 Turku
puh. 0400 858101 tai sähköpostilla pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi


Nosto Consulting Oy

5.12.2017

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.