Kuulutus 16.5.2017

Kaupunginhallituksen 8.5.2017 myöntämä poikkeamislupapäätös


Naantalin kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.5.2017 päättänyt myöntää seuraavan poikkeamisluvan:


529-407-2-27, Puolimatka Rauno
Luonnonmaa, Jaakkolanrannan tila


Hakija anoi poikkeamista lomarakennuksen, saunan ja talousrakennuksen rakentamiseksi rakennusalan ulkopuolelle.


Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.5.2017.


Kaupunginhallitus


12.5.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaupunginhallituksen 8.5.2017 myöntämä poikkeamislupapäätös".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.