Kuulutus 9.5.2018

Pienvenesataman laitureiden rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä

Vesilain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.5.2018 antamallaan päätöksellä nro 67/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan.

 

Hakija

Jonne Fabritius

 

Asia

Pienvenesataman laitureiden rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä, Naantali

 

Päätös on nähtävillä valitusajan 9.5. – 8.6.2018 Naantalin kaupungintaIon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2. Päätös on Iisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu .

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.6.2018.

 

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

 

Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 529-478-876-1

 

Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja llona Joensuu, puh. 0295 016 358

Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

9.5.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Pienvenesataman laitureiden rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Raudustenselällä".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.