Kuulutus 12.3.2018

Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan

Vesilain mukainen lupahakemus


Hakija Naantalin kaupungin vesihuoltolaitos

 

Asia Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan, Naantali

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.3. – 11.4.2018 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2.

 

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/3100/2018

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 11.4.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402

sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

6.3.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Paineviemärin ja sähkökaapelin asentaminen Naantalinsalmen pohjaan".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.