Kuulutus 28.6.2018

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: Naantali Costa Food Festival -tapahtuma Kaivotorilla 17.8. - 19.8.2018


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 19.6.2018 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Haukantupa Oy:n järjestämää Naantali Costa Food Festival -tapahtumaa Kaivotorilla. Tapahtuman ajankohta on 17.8.2018–19.8.2018. Perjantaina klo 14.00–22.00, lauantaina 11.00–22.00 ja sunnuntaina 11.00–18.00.

                     

Päätöksen antopäivä on 29.6.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.


Tämä kuulutus on nähtävillä 28.6.–30.7.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi).


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikan käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4 kerros tai puhelimitse, p. 040 4824 340 tai 044 7334 618.Naantalissa 26.6.2018Ympäristöpäällikkö

27.6.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: Naantali Costa Food Festival -tapahtuma Kaivotorilla 17.8. - 19.8.2018".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.