Kuulutus 5.1.2018

Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutos


Naantalin kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 hyväksynyt Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutoksen.


Alue sijaitsee Naantalin Luolalan kaupunginosan 8 kortteleissa 1 ja 17 Mauste-Sallinen Oy:n ja Merkkikiinteistöt Oy:n ns. Karjatalouskoulun kiinteistöillä. Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Linkkikatuun, kaakossa Lintulanpellonpuistoon, lounaassa Karjanpuiston maisema-alueeseen sekä luoteessa Emännänkatuun.


Valtuuston päätöksestä ei jätetty Turun hallinto-oikeudelle valituksia. Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.


Naantalissa 4.1.2018


Kaupunginhallitus

29.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Mauste-Sallinen Oy:n asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.