Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Rakennustarkastajan rakennusluvat 16.1.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
17.1.2019
Lue lisää
Näyttelyajat Naantalin taidehuoneella kesällä 2019

10.1.2019
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 9.1.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
9.1.2019
Lue lisää
Ympäristölupahakemus, Finnfeeds, Naantali

8.1.2019
Lue lisää
Tonttijaon muutos, Pirttiluodontie

6.1.2019
Lue lisää
Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

3.1.2019
Lue lisää
Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen

2.1.2019
Lue lisää
Julkipanokuulutus ympäristönsuojelulain 64 § mukaisen ympäristömelun mittaussuunnitelman hyväksymisestä, Palovuoren Kivi Oy

27.12.2018
Lue lisää
Vesilain mukainen päätös luvasta sekä valmisteluluvasta hanketta varten, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta

20.12.2018
Lue lisää
rss:Naantalin kuulutukset
8.1.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.