Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Kailon asemakaavamuutos, luonnosvaihe

18.3.2019
Lue lisää
Lisäajan saaminen ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisen selvityksen täydentämiseen
Ympäristösuojelulain mukainen hakemus
17.3.2019
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.3.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
14.3.2019
Lue lisää
Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta
Valituksenalainen päätös
13.3.2019
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Telakan aluskierrätyssuunnitelmasta, Naantali

10.3.2019
Lue lisää
Naantalin kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2019 ja kaavojen vireilletulo

7.3.2019
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rymättyläntien korjastyömailla

7.3.2019
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 6.3.2019
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
7.3.2019
Lue lisää
Veneiden kiinnityspoijujen ja rantalaitureiden pysyttäminen Suolaamonkarilla
Vesilain mukainen lupahakemus
6.3.2019
Lue lisää
Luolalanjärven säännöstelypadon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi ja vanhojen säännöstelylupien rauettaminen
Vesilain mukainen lupahakemus
4.3.2019
Lue lisää
Hämmärön ranta-asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineiston nähtävilläpito

4.3.2019
Lue lisää
Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 pöytäkirjojen nähtävänäpito

1.3.2019
Lue lisää
Matalahden venesataman vesialueen ruoppaus ja laiturien rakentaminen sekä valmistelulupa
Vesilain mukainen päätös
28.2.2019
Lue lisää
Eduskuntavaalit 2019
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajan­jak­so on ko­ti­maassa 3. - 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ul­ko­mail­la 3. - 6.4.2019. Suomalaisessa laivassa ulkomaan en­nak­ko­ää­nes­tys voi­daan aloit­taa jo keskiviikkona 27.3.2019.
27.2.2019
Lue lisää
Poikkeamalupapäätökset 11.2.2019

26.2.2019
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Torpparinkaari 2-4

17.2.2019
Lue lisää
Naantalin kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille
Avustukset ovat haettavina perjantaihin 29.3.2019 klo 15.00 mennessä.
14.2.2019
Lue lisää
Viialanmäen tonttien tarjouskilpailu 7.2.- 20.3.2019
Naantali – terassitaloasumista kaupungissa
6.2.2019
Lue lisää
rss:Naantalin kuulutukset
8.1.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.