Kuulutus 11.10.2018

ELY-keskus: Tiedonanto Varsinais-Suomen ja satakunnan kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antaa 8.10.2018 päätökset ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14, 15 § mukaisista asioista.


Asiat:


Eurajoen alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016—2020
Dnro 3484/5722/2014


Jämijärven vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma
vuosille 2015-2020 Dnro 2269/5722/2015


Karvianjoen kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020
Dnro 3464/5722/2015


Kasalanjoen ja Trolssijoen vesistöalueiden turvetuotannon kalatalousmaksujen
käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2270/5722/2015


Kemiönsaaren kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020 Dnro
2271/5722/2015


Kokemäenjoen Harjavallan ja Kolsin välisen alueen kuormittajien kalatalousmaksujen
käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2273/5722/2015


Kokemäenjoen alaosan kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille
2016-2020 Dnro 2272/5722/2015


Laajoen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020
Dnro 2274/5722/2015


Lapinjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma
vuosille 2015-2020 Dnro 2275/5722/2015


Loimijoen vesistöalueen kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille
2015-2020 Dnro 2276/5722/2015


Otamonjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun käyttösuunnitelma
vuosille 2015-2020 Dnro 2277/5722/2015


Rauman alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 2016-2020
Dnro 2278/5722/2015


Salon seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020
Dnro 3474/5722/2015


Samminjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma
vuosille 2015-2020 Dnro 2280/5722/2015


Sammunjoen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-
2020 Dnro 2281/5722/2015


Tuorijoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun käyttösuunnitelma vuosille
2015-2020 Dnro 2282/5722/2015


Turun seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020
Dnro 2284/5722/2015


Uudenkaupungin edustan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille
2016-2020 Dnro 2285/5722/2015


Yläneenjoen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-
2020 Dnro 2283/5722/2013


Käyttösuunnitelmapäätökset ovat sen ajan, kun päätöksiin voi hakea oikaisua nähtävänä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi ->
Ajankohtaista -> Kuulutukset sekä Varsinais-Suomen ELY-Keskuksen kirjaamossa
(Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU). Tämä tiedonanto on nähtävillä niiden kuntien ja
kaupunkien ilmoitustauluilla, joiden alueelle maksuvelvoitteet ja niiden käyttö kohdistuvat.


Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 16.11.2018. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätösten liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoitukses-ta.


Helsingissä 8.10.2018


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
Kalastusmestari Kimmo Nieminen puh. 0295 022 003


11.10.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "ELY-keskus: Tiedonanto Varsinais-Suomen ja satakunnan kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.