Kuulutus 17.5.2017

ELY:n päätös koskien pilaantuneen alueen maaperän ja pohjaveden puhdistamista


Kuulutus


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.5.2017 antanut päätöksen (5 YS/S) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen alueen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Naantalin kaupungissa osoitteessa

Navirentie 9.


Päätös on nähtävänä valitusaikana Naantalin kaupungin palvelupisteessä, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku. Lisäksi päätös löytyy nettiosoitteesta:
www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta


Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai. itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.


Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kaupunginhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.


Turussa 16.5.2017


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

16.5.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "ELY:n päätös koskien pilaantuneen alueen maaperän ja pohjaveden puhdistamista ".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.