Kuulutus 6.10.2017

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Korjaustelakka Oy

Alusten purkamista koskeva koetoimintailmoitus, Naantali


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 6.10.2017 antamallaan päätöksellä nro 192/2017/1 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.


Ilmoituksen tekijä
Turun Korjaustelakka Oy


Asia
Alusten purkamista koskeva koetoimintailmoitus, Naantali


Sijainti
Naantalin Luonnonmaa, kiinteistöillä Navirenmaa 1:53, 1:63, 1:64 ja 1:65, osoite Navirentie, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusaikana 6.10. - 6.11.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi_fi/lupa-tietopalvelu.


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 6.11.2017.


Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudella. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Eeva Jokikokko puh. 0295 016 652
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama puh. 0295 016 422
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

5.10.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Turun Korjaustelakka Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.