Kuulutus 28.3.2019

Biohiilen koeluonteinen polttaminen Naantalin voimalaitoksella yksikössä NA2, Naantali

Kuulutus


Ympäristösuojelulain mukainen päätösEtelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.3.2019 antamallaan päätöksellä nro 116/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.


Ilmoituksen tekijä
Turun Seudun Energiantuotanto Oy


Asia
Biohiilen koeluonteinen polttaminen Naantalin voimalaitoksella yksikössä NA2, Naantali


Sijainti
Satamatie 16, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusaikana sähköisesti 28.3. – 29.4.2019 Naantalin kaupungin palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessawww.avi.fi/lupa-tietopalvelu


Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 29.4.2019.


Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

26.3.2019


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Biohiilen koeluonteinen polttaminen Naantalin voimalaitoksella yksikössä NA2, Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.