Kuulutus 5.12.2017

Vesijohdon rakentaminen mereen välille Airismaa-Iso Maisaari ja valmistelupa

Kuulutus


Vesilain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 5.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 259/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan sekä valmisteluluvan hanketta varten.


Hakija

Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos


Asia

Vesijohdon rakentaminen mereen välille Airismaa-Iso Maisaari ja valmistelulupa, Naantali


Päätös on nähtävillä valitusajan 5.12.2017-4.1.2018 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 4.1.2018 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoIuvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).


Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.


Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeelle saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
529-499-878-2 Yhteiset saaret
529-499-876-5 Yhteinen vesialue
529-520-876-3 Mahiaukko


Lisätietoja antaa

Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi


5.12.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesijohdon rakentaminen mereen välille Airismaa-Iso Maisaari ja valmistelupa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.