Kuulutus 29.3.2019

Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutos


Naantalin Aurinkoisen 9.1.2019 päivätty asemakaavamuutos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 29.3.–30.4.2019 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla (Käsityöläiskatu 2, 4. kerros) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla (www.naantali.fi).


Asemakaavamuutos koskee Naantalin 13. kaupunginosan (Taimo) kortteleita 118 ja 127, 16. kaupunginosan (Nuhjala-Lietsala) korttelia 43, osia Mänty- ja Nuhjalanpuistojen lähivirkistysalueita sekä Nuhjalantien ja Ruotumestarintien katualueita.


Asemakaavamuutoksella tutkitaan Nuhjalan kerrostaloalueen laajentamista Aurinkotien ja Nuhjalantien risteyksessä sekä nykyisen Naantalin Aurinkoinen Oy:n kiinteistön käyttötarkoitusta liike- ja asuinrakentamisessa. Lisäksi suunnittelualueen länsipäähän on suunniteltu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta sekä itäpäähän asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta.


Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@naantali.fi ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 30.4.2019 kello 15.00.


Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa, puh. 044 4171 229 (sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@naantali.fi) tai maankäyttöosaston palvelupiste, puh. 044 7334 753, sähköpostiosoite mittausosasto@naantali.fi.


Yleisötilaisuus


Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksesta järjestetään yleisötilaisuus kahvila Naantalin Aurinkoisessa, Nuhjalantie 2, tiistaina 2.4.2019 kello 18–20. Tervetuloa!


Kaupunginhallitus


29.3.2019

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutos".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.