Kuulutus 14.3.2017

Kuulutus Airiston-Velkuan kalastusalueen kokouksen 2016 päätöksestä viehekalastusmaksuvelkojen purkamiseksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut on päättänyt kalastuslain (286/1982 muuttunut 1045/96) 89 a §:n nojalla vuoden 2015 viehekalastusmaksutulojen jakamisesta vesialueiden omistajille toimialueellaan.


Viehekalastusmaksutulojen jakamisesta on vuosittain päätetty kalastualueen kokouksissa. Osa vesienomistajista ei ole ilmoittanut halukkuuttaan nostaa varoja eikä myöskään antanut kalastusalueelle valtuuksia näiden käyttämisestä yleishyödylliseen kalavesienhoitoon.


Viehekalastusmaksuvarojen jakopäätöksiä täydennetään mainituilta vuosilta siten, että todetaan jakamattomien varojen perusteena olevien vesialueiden olleen passiivikäytössä ja kalastusrasite määritetään näiden osalta nollaksi.


Päätös koskee alueen tileillä olevia jakamattomia viehekalastusmaksuvaroja vuodelta 2015.


Kertyneet varat siirretään kalavesienhoitorahastoon, jota käytetään alueen yleishyödyllisen kalavesienhoidon ja kalatalouden edistämiseen.


Turussa 10.3.2017


Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitus

10.3.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutus Airiston-Velkuan kalastusalueen kokouksen 2016 päätöksestä viehekalastusmaksuvelkojen purkamiseksi".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.