Kuulutus 7.8.2018

Matalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen


Naantalin kaupungissa osalla kiinteistöä 529-401-1-45 Lahtela on tullut vireille maanomistajien aloitteesta ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen.


Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta vireille-tulopäätöksen 28.5.2018 § 216. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti vireilletulosta ilmoitetaan osallisille maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n perusteella.


OAS sekä luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.8.–6.9.2018 Naantalin kaupungin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana sekä osoitteissa www.naantali.fi ja www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali.


Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:sta ja luonnosvaiheen aineistosta.
Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kaavan laatijalle nähtävilläolon aikana:

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Brahenkatu 7, 20100 Turku

puh. 0400 858101 tai sähköpostilla pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi


Nosto Consulting Oy

3.8.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Matalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.