Tiedote 17.3.2017

Naantalin kanne ja Nesteen kanne - molemmat hylättiin välimiesoikeudessa    Neste Oyj on maksanut Naantalin kaupungille 31.12.2014 asti alus- ja tavaramaksuja Naantalin satamaan öljyjalostamolle tulevasta ja lähtevästä tavarasta ja aluksista. Neste lopetti yksipuolisesti satamamaksujen suorittamisen 1.1.2015 alkaen. Neste katsoi, että Naantalilla ei enää olisi oikeutta periä satamamaksuja, koska ns. satamalait kumottiin.


Naantali ja Neste ovat vuonna 1956 solmineet sopimuksen satamamaksuista. Naantali katsoo, että satamalakien kumoamisella ei ole merkitystä 1956 Sopimuksen voimassaoloon ja soveltamiseen, ja että Neste on edelleen velvollinen maksamaan Naantalille sopimusperusteisia satamamaksuja. Sovittujen satamamaksujen määrässä on otettu huomioon, että Neste on rakentanut ja ylläpitänyt kustannuksellaan jalostamon edustalla olevat, Naantalin satamassa sijaitsevat öljylaiturit.


Osapuolet neuvottelivat vuoden 2015 aikana erimielisyyden sovinnollisesta ratkaisemisesta. Koska yhteisymmärrykseen ei päästy, riita jouduttiin 1956 Sopimuksen ehdon mukaisesti ratkaisemaan välimiesoikeudessa.


Naantali vaati välimiesoikeudessa, että Neste velvoitetaan suorittamaan kaupungille 1.1.2015 alkaen kertyneet, välitystuomion antopäivään mennessä erääntyvät satamamaksut. Niiden määrä tammikuun 2017 loppuun mennessä on 5.642.270,11 euroa.


Myös Neste nosti välimiesoikeudessa kanteen. Nesteen mielestä Naantalin satama on väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaa perimällä Nesteeltä ylisuuria satamamaksuja. Neste on saanut 1956 Sopimuksen nojalla 50 %:n huojennuksen vuosittain vahvistettujen tariffien mukaisista alus- ja tavaramaksuista, mutta Nesteen mielestä huojennuksen olisi pitänyt olla 90 %. Neste vaati välimiesoikeudessa Naantalin velvoittamista maksamaan Nesteelle, vuodesta 1992 alkaen, vahingonkorvausta ja tuottokorkoa, yhteensä 60.519.856 euroa.


Välimiesoikeus on tänään antanut tuomion. Välimiesoikeus hylkäsi Naantalin kanteen ja Nesteen kanteen. Neste velvoitettiin maksamaan välimiesoikeuden kustannuksista 65 % ja Naantali 35 %.


Välimiesoikeus toteaa perusteluissaan, että Nesteen velvollisuus suorittaa satamamaksuja ei olisi perustunut 1956 Sopimukseen, vaan kunnallissatamalain perusteella määrättyihin alus- ja tavaramaksuihin. Koska kunnallissatamalaki kumottiin, Naantalin kaupungilla ei enää 1.1.2015 jälkeen ole välimiesoikeuden mielestä oikeutta periä sataman käyttöön liittyviä maksuja Nesteeltä. Tämän vuoksi välimiesoikeus on hylännyt Naantalin kaupungin kanteen.


Välimiesoikeus katsoo, että Naantali ei ole perinyt Nesteeltä kohtuuttomia satamamaksuja eikä hinnoittelu ole ollut Nestettä syrjivää. Välimiesoikeus toteaa, että Naantali ei ole syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Välimiesoikeus on hylännyt Nesteen kaikki vaatimukset.


Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen pitää valitettavana sitä, että välimiesoikeus hylkäsi kaupungin kanteen. Neste maksoi vuoden 2014 loppuun satamamaksuja noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa. Sen jälkeen kaupungilta on jäänyt saamatta satamamaksuja noin 6 miljoonaa euroa. Tämä summa on kaupungin talouden kannalta merkittävä. Yhden kunnallisveroprosentin tuotto on noin 4 miljoonaa euroa.


Mutasen mielestä on kuitenkin huojentavaa, että Nesteen kanne suurista vahingonkorvauksista hylättiin.


Kaupunginjohtaja toteaa, että Naantalin omistama Naantalin Satama Oy on ollut satamanpitäjänä 1.1.2015 alkaen, jolloin Naantalin satamatoiminta yhtiöitettiin. Neste käyttää satamaa ja satama-alueen väyliä. Jatkossa selvitetään, millaisia maksuja Neste on velvollinen maksamaan satamankäytöstä Naantalin Satama Oy:lle.

17.3.2017

Lisätiedot:


Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja
p. +358 44 4171 416


Matti Manner

asianajaja, laamanni

p. +358 400 824 100

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "valimiesoikeus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.