Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto

Naantalin kaupungin päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.


Valtuusto on osittain siirtänyt toimivaltaansa kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.


Kaupunginvaltuuston kokoukset


Valtuuston vuoden 2018 viimeinen kokous on 10.12. Alkuvuonna 2019 valtuusto kokoontuu 4.2., 11.3., 29.4. ja 10.6.


Kokouspaikka on kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2. Valtuuston kokoukset alkavat kello 18 ja ne ovat julkisia.


Ilmoitus kokousajasta ja -paikasta, kokouksen asialista sekä ilmoitus pöytäkirjan nähtävänäpidosta julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.


Lisäksi Rannikkoseudussa ja Turun Seutusanomissa julkaistaan ilmoitus kokousajasta ja -paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänäpidosta.


Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja.


Kaupunginvaltuuston kokous voidaan peruuttaa tai ajankohtaa siirtää valtuuston puheenjohtajan päätöksellä. Muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon.


Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävänäpito


Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin internet-sivuilla ja hallintopalvelujen kirjaamossa kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.


Tarkastamaton pöytäkirjaluonnos julkaistaan kaupungin internet-sivuilla heti sen valmistumisen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan uudelleen, kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu.


Pöytäkirjoista selviää kunkin päätöksen sisältö. Päätösasiakirjoja pidetään esillä internet-sivuilla enintään kaksi vuotta. Sitä vanhempia päätösasiakirjoja voi tiedustella hallintopalvelujen kirjaamosta.


13.11.2018


Kuva: Anu Anttila 

Tietoa kunnan hallinnosta Kuntaliiton verkkosivuilla:


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Päätöksenteko".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.