Kartat ja Paikkatieto

Tekniset palvelut tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa erilaisia paikkatietoaineistoja ja karttapalveluja sekä kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön, että yksityisille asiakkaille.


Ylläpidämme maastotietoja, rakennuksia, kiinteistöjä, katuverkkoa ym. koskevia tietoja numeerisessa muodossa. Aineistoja käytetään ja ylläpidetään kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, kiinteistönmuodostuksessa, tonttitarjonnassa sekä muissa suunnittelutehtävissä.


Kartastotöissä on ollut käytössä 3.9.2012 lähtien ETRS-GK23 tasokoordinaatit.


Samassa yhteydessä muuttui myös korkeusjärjestelmä. Käytössä on nyt uusi valtakunnallinen N2000-korkeusjärjestelmä.


Maankohoamisesta johtuen Naantalin oman korkeusjärjestelmän (NN) korkeuksiin pitää lisätä +0.487 m, jotta päästään N2000-järjestelmään. N60-alueella lisäys on +0.291 m.


Kartta on tuote, jonka julkaiseminen edellyttää lupaa tekijänoikeuden (©copyright ) omistajalta tai haltijalta, tekijänoikeuslaki (404/1961) 1§.


Naantalin kaupungilla on tekijäoikeus koskien painettua, numeerista tai internetissä esiintyvää karttamateriaalia. Aineistosta tehtyjen atk- tai paperitulosteiden kopiointiin, painamiseen tai julkaisemiseen tarvitaan maankäyttöpäällikön myöntämä julkaisulupa. Yksityiskäyttöön aineistoa voi vapaasti kopioida ja käyttää.


Kartta- ja rekisteriotteet voi tilata maankäyttöosaston palvelupisteestä.Tee karttatilaus tästä. 


Navigaattorit

Naantalin kaupunki ei vastaa kaupallisten navigaattoriohjelmien paikannusongelmista.

Navigaattoreiden valmistajat vastaavat omalta osaltaan järjestelmissään olevien virheiden korjaamisesta.


15.10.2018

korkeusjärjestelmän muutos kirkko_N2000_NN.jpg112 Suomi -mobiilisovellus - klikkaa lisätietoaLisätietoja:


Maankäyttöosaston palvelupiste
Kaupungintalo 4. krs
Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

+358 2 434 5330

+358 44 733 4753

mittausosasto@naantali.fi

Sijainti kartalla


Paikkatietosuunnittelija
Correia Noca Henna
Gsm: +358 44 733 0085
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Maanmittausinsinööri
Järvinen Juha
Puh: +358 44 733 4642
etunimi.sukunimi@naantali.fi


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kartat ja Paikkatieto".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.